Bild framtagen av PP Arkitekter (utformning baserad på tidigare förslagshandlingar framtagna av Norconsult). Kungsbacka sportcenter, vy mot badhusets foajé med entrétrappa oh relaxterass. Den skissade vyn redovisar tänkt inriktning på färgsättning och byggnadens volym.

Medley AB kommer att driva Kungsbacka badhus och Fjärås simhall

Idag har Kungsbacka kommun beslutat att tilldela Medley AB uppdraget att driva Kungsbackas simhallar från 1 januari 2020. Uppdraget gäller i fem år med möjlighet till förlängning i ett och ett halvt år. Uppdraget innefattar såväl bad som relax, gym och café. Nya badhuset öppnar i juni 2020 men fram till dess driver Medley gamla simhallen.

Medley AB – en ledande aktör

Medley AB är en ledande aktör i bad- och friskvårdsbranschen i Sverige. Företaget driver mer än 20 friskvårdsanläggningar i nästan 20 kommuner.

–  Jag är väldigt glad att vi får Medley som samarbetspartner. De är en professionell och erkänd aktör i branschen. Tillsammans med oss kan de fortsätta att utveckla våra anläggningar till attraktiva mötesplatser för träning och friskvård dit våra invånare gärna kommer för roliga upplevelser och för att ta hand om sin hälsa säger Ulrika Granfors, förvaltningschef Kultur & Fritid.

Vi säkrar en god verksamhet som är ekonomiskt hållbar

I den upphandling som vi nu har gjort lämnade Medley AB ett bra anbud som också är ekonomiskt hållbart för kommunen. I förfrågningsunderlaget har vi ställt många olika krav för att säkra att vi får bästa möjliga verksamhet för skattepengarna.

Inom några dagar kommer vi att skriva avtal med Medley AB som innefattar bad, relax, gym och café i våra simhallar. Kungsbacka badhus och Fjärås simhall ska drivas året runt för simsport, friskvård och badupplevelser, och fungera som mötesplatser för alla invånare och besökare.

Kontakta gärna

ANDRA NYHETER OM BADHUSET