Tryggare i Hede

Bättre gatubelysning, hastighetsdämpning och skogsgallring. Det är några av resultaten efter invånardialogen i Hede.

Det var hösten 2017 som vi genomförde en invånardialog kring trygghet i Hede. Via en enkät och dialogmöte fick invånarna tycka till.

Läs mer här om Trygg i Hede.