Två nomineringar till Utmärkelsen för Elof Lindälv

Elof Lindälvs gymnasium är nominerat till Utmärkelsen, Göteborgsregionens pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv. Jörgen Näslund, yrkeslärare på Elof Lindälvs gymnasium, är nominerad i kategorin yrkeslärare.

Utmärkelsen uppmärksammar och premierar skolor, företag och yrkeslärare som arbetar långsiktigt, strategiskt och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Priset delas ut i kategorierna grundskola, gymnasieskola, yrkeslärare och företag.

Jörgen Näslund, som är nominerad i kategorin yrkeslärare, arbetar med yrkesintroduktion på Introduktionsprogrammen på Elof Lindälvs gymnasium. Jörgen har ett brett kontaktnät och har bland annat tagit fram lyckade praktikplatser som gynnat både elever och företagare och där flera ungdomar gått till fast anställning.

Elof Lindälvs gymnasium är också nominerat i kategorin gymnasieskola och för utbildningen Gymnasial lärlingsanställning (GLA). Elof Lindälv är drivande i Sverige när det handlar om att utveckla utbildningsformen GLA. Utbildningen erbjuds inom Vård- och omsorgsprogrammet och Industritekniska programmet. 

Prisutdelningen äger rum på stora scenen under Gymnasiedagarna och Future Skills onsdagen den 9 oktober 15-16.

Läs mer om Utmärkelsen