VA-arbete på Kyrkogatan

Under hösten kommer Kyrkogatan att vara avstängd för fordonstrafik mellan Södra Torggatan och Nygatan.

Orsaken är att vi byter ledningar för vatten och avlopp.

Arbetet börjar måndag 9 september och beräknas vara färdigt senast vid årsskiftet.