Vad tycker du om Kungsbacka?

Har du fått årets medborgarundersökning? Svara gärna på enkäten och berätta för oss vad du har för uppfattning av Kungsbacka, det hjälper oss att veta hur vi ska fortsätta utveckla servicen till dig i Kungsbacka kommun.

Din åsikt är viktig 

Genom att svara på enkäten hjälper du oss veta vad som är bra i Kungsbacka och inom vilka områden vi behöver bli bättre. Undersökningen skickas ut till 1600 slumpmässigt utvalda personer i Kungsbacka kommun, om du är en av dem är vi tacksamma om du tar dig tid att svara på den. 

Du kan besvara enkäten både på SCB:s webbplats eller genom att posta pappersenkäten med dina svar. Enkäten tar cirka tio minuter att besvara och berör tre områden:

  • Hur du tycker det är att bo och leva i Kungsbacka kommun.
  • Hur du upplever olika tjänster som exempelvis skola, vård och samhällsutvecklingen.
  • Hur du upplever möjligheterna att vara med och påverka i Kungsbacka. 

Enkäten genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Kungsbacka kommun. 

Ett viktigt verktyg för att bli bättre

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för oss som arbetar med att utveckla servicen i Kungsbacka kommun. Vi använder resultatet bland annat till att följa upp hur väl vi når våra mål, ge återkoppling till medarbetare och för att hitta förbättringsområden i verksamheter.

– Den här enkäten är ett av alla sätt som vi lyssnar in vad våra invånare tycker och tänker om våra verksamheter, och det är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna fortsätta förbättra den service som vi ger, säger Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

I årets undersökning deltar 135 kommuner och totalt kommer 161 500 personer ingå i urvalet. Resultatet från undersökningen kommer under den andra halvan av december månad.

Om SCB

Statistiska centralbyrån, förkortat SCB, har som uppdrag att förse samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Undersökningarna som SCB genomför görs på uppdrag av regering, myndigheter, forskare och näringsliv. 

Kontakta gärna

Madeleine Vilhelmsson, Projektledare
0300-83 47 63
madeleine.vilhelmsson@kungsbacka.se