Välkommen på biblioterapiträffar och prova läsning på ett nytt sätt

Vill du testa ett nytt sätt att läsa och samtidigt få prata om livet och relationer? Välkommen till biblioterapiträffar på Fyrens bibliotek i Kungsbacka!

 

Att läsa kan vara både avkopplande och bra för vårt psykiska välmående. Det tar biblioteken i Kungsbacka fasta på och erbjuder träffar i biblioterapi, ett nytt sätt att läsa där man tillsammans med andra samtalar om livsfrågor och relationer.

Att läsande berör är vi många som är överens om. En bok kan vara så spännande att du inte kan lägga den ifrån dig och en dikt överrumpla dig med känslor. I biblioterapi tar man till vara på litteraturens förmåga att beröra, läka och få oss att reflektera. Biblioterapi är ett sätt att, tillsammans med andra, prata om känslor, relationer och livsfrågor utifrån skönlitterära texter.

Bibliotekarierna Eva Georgson och Pia Ingalillsdotter har tagit initiativ till biblioterapiträffarna som kommer att äga rum på Fyrens bibliotek.

– Detta är ju ett fantastiskt sätt att använda litteratur på. Så vi bestämde oss för att prova med tre träffar nu i höst. De ska fokusera på olika ämnen som många människor kan relatera till, säger Pia Ingalillsdotter, bibliotekarie.

Eva och Pia är bibliotekarier med lång erfarenhet av både livet och litteraturen och har gått en kurs i biblioterapi anordnad av Region Halland. På träffarna kommer de att använda sig av skönlitterära texter som deltagarna läser tillsammans. Det kan vara en novell, dikter eller utdrag ur en roman.

– Vi samtalar och delger varandra våra tankar kring textens problematik. Den som vill kan berätta om egna erfarenheter. Genom läsning och samtal skapas distans till egna känslor och minnen. Det kan medföra att man får en helt ny syn på sin situation. Men man behöver inte förbereda sig och man behöver inte heller prata om sig själv, säger Pia.

Höstens första träff startar 2 oktober och har ett tema som handlar om att bli lämnad eller själv lämna. Den andra träffen handlar om att inte passa in och känna sig annorlunda och den tredje om ensamhetens fördelar och nackdelar.

Biblioterapiträffarna är en del i Bibliotekets satsning Ordet är ditt som lyfter fram muntligt berättande och samtal. Freja Arvidsson, som är projektledare för Ordet är ditt, betonar att träffarna inte ersätter traditionell terapi.

– Man kan snarare se biblioterapi som ett sätt att läsa där man speglar sig själv i karaktärerna och i andras berättelser, som en annan form av läsecirkel eller som ett alternativ till den självhjälpslitteratur som finns, säger hon.

Om man vill delta i biblioterapiträffarna kontaktar man bibliotek.program@kungsbacka.se eller närmaste bibliotek.

Om biblioterapi

Det biblioterapeutiska arbetssättet utövas i många länder, som till exempel Finland, USA, Storbritannien, Ungern, Tyskland, Polen och Frankrike. I Sverige har intresset för biblioterapi vuxit på senare år och det finns en akademisk kurs i biblioterapi på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det finns också studier som visar på litteraturens läkande effekt, bland annat en studie från Göteborgs universitet.