1 600 elever får besked om skolplacering för hösten

Vårdnadshavare vars barn börjar skolan läsåret 2020/2021 eller som byter skola får i veckan besked om skolplacering. Beslutet skickas via e-post eller brev och går även att se i vår e-tjänst.

Det var i november- december som ansökan till val av skola gjordes. Efter att valet stängt placerades eleverna och i januari får vårdnadshavare veta vilken skola de fått för sitt barn. I valet ingår cirka 1 100 elever som börjar förskoleklass och 500 elever som väljer till andra årskurser i kommunen.

Skolplacering går att se i vår e-tjänst

Besked om placering skickas ut onsdagen den 15 januari, i första hand via e-post och i andra hand per brev. Alla vårdnadshavare kan alltid logga in i vår e-tjänsten för att se beslut på placering och följa ärenden.

Många ansökningar som gjordes i årets val är inte godkända då enbart en vårdnadshavare har godkänt placeringen. Alla de elever placeras då på sin reserverade skola. Inget barn blir utan skolplacering. Senare under våren kommer skolan skicka ut information inför skolstarten.

Byte av skola

För att byta skola ska blankett användas. Tjänsten för skolbyte är i dagsläget inte digital. I beslutet om skolplacering finns också information hur man överklagar. För frågor vänd er till kundcentret Kungsbacka direkt eller till rektor som är beslutsfattare på beskedet.

Här kan du läsa mer om val av skola

Kontakta 

Om du som vårdnadshavare har frågor kan du vända dig till skolan eller till kundcentret Kungsbacka direkt, info@kungsbacka.se eller telefon 0300- 83 40 00.