Försiktighetsåtgärder på Elof Lindälvs gymnasium – nya uppgifter

Två elever och en lärare uppgavs ha vistats på det hotell i Finland där en person med bekräftat coronavirus har bott. Dessa uppgifter har nu visat sig vara felaktiga. Eleverna och läraren har inte befunnit sig på samma hotell som den smittade, men på samma område.

Två elever från Hotell- och turismprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium har gjort arbetsplatsförlagt lärande på ett hotell i Finland. Detta uppgavs vara samma hotell som det där en person med bekräftat coronavirus har bott. Sent under eftermiddagen har nya uppgifter kommit fram som visar att det inte stämde. Läraren och eleverna har befunnit sig inom samma område som den smittade, men inte på samma hotell.

Skolledningen har ändå kommit överens med elever och läraren att de inte ska vara på skolan de närmaste 14 dagarna. De tre beräknas därför vara åter i skolan efter sportlovet, det vill säga måndag vecka 8.

− Ja, det här påverkar inte vårt agerande. Överenskommelsen om att elever och lärare stannar hemma nästa vecka är kvar. Vi känner oss lugna men vill ändå ta det säkra före det osäkra, säger Cynthia Runefjärd, förvaltningschef på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad.

För mer information, kontakta gärna

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad
0300-83 41 50
cynthia.runefjard@kungsbacka.se

Länkar

Vårdguiden 1177.se

Folkhälsomyndigheten

Region Halland

Krisinformation

European Centre for Disease Prevention and Control