Förskolebarn som leker

Var med och utveckla verksamheten i förskolan

I vår enkät för vårdnadshavare i förskolan har du möjlighet att ge din bild av hur väl verksamheten följer förskolans läroplan. Du får ett mejl med länk till enkäten och behöver svara senast 16 februari.
Nu startar förskoleenkäten där alla vårdnadshavare med barn i vår verksamhet som fyllt 2 år senast den 1 oktober 2019 får en länk till enkäten via mejl eller som ett brev i barnets fack.
Vi gör enkäten för att få veta mer om hur du som vårdnadshavare upplever att förskolan följer läroplanen och resultatet använder vi som en del i att utveckla kvaliteten i verksamheten. Även om du inte känner till läroplanens innehåll är dina svar viktiga och de behandlas helt anonymt. Sista dag för att svara är den 16 februari. 

Fem frågeområden

Frågor i enkäten är indelade i fem frågeområden som utgår förskolans läroplan, områdena är;
  • normer och värden,
  • värdegrund och uppdrag,
  • omsorg, utveckling och lärande,
  • barns inflytande och delaktighet samt
  • förskola och hem.

Resultat klart i mars

När resultatet av årets enkät är klart får du återkoppling av resultatet från din förskola. 

Enkäten görs i samarbete med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR och det är företaget Enkätfabriken, som genomför undersökningen.
Tack för din medverkan!

Kontakta gärna

Har du frågor kontakta rektor eller
support@enkatfabriken.se