Kinabesök på Elof Lindälvs gymnasium senareläggs

Ett sedan länge planerat besök från en vänskapsskola i Kina är senarelagt för att vänta ut den ovissa situationen kring coronaviruset. Besöket skjuts nu fram till augusti då en ny analys av hälsoläget görs.

Måndagen den 27 januari var det planerat att 30 stycken elever och lärare från Kina skulle besöka Kungsbacka och Elof Lindälvs gymnasium. Besöket har varit planerat under några månader och är en del av ett utbyte mellan en skola i Kina och Naturvetenskapsprogrammet på Elof Lindälv. Syftet med utbytet är att stärka vänskapsbanden mellan skolorna men också att skapa en ömsesidig förståelse för varandras kulturer och undervisningsmetoder. De kinesiska eleverna skulle bo hos svenska värdfamiljer under sex dagar.

Med anledning av coronaviruset har besöket blivit framflyttat.

- När läget är så osäkert vill inte vi i Kungsbacka vara de som orsakar att viruset kommer till Sverige. Vi sätter alltid elevernas och personalens hälsa i första hand, säger Cynthia Runefjärd, förvaltningschef på Gymnasium & Arbetsmarknad.

Berörda elever, lärare och föräldrar har blivit informerade om att besöket senareläggs.

- Besöket är nu framflyttat till i augusti då vi också kommer att göra en ny analys av hälsoläget. Jag känner verkligen med alla besvikna elever, lärare och värdfamiljer som har sett fram emot utbytet denna vecka men är också glad över att vi troligtvis kommer att kunna genomföra besöket längre fram, säger Cynthia Runefjärd.

För mer information, kontakta gärna

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef Gymnasium & Arbetsmarknad
0300-83 41 50
cynthia.runefjard@kungsbacka.se