Kungsbacka får bra medelvärde när kommunernas service jämförs

Kungsbacka kommun ligger bättre till än kommungenomsnittet när det gäller att gymnasielever får examen i kommunal skola. Däremot ser vi att vi får lägre än kommungenomsnittet när det gäller personalkontinuitet inom hemtjänsten. Det här är två exempel av 2019 års rapportering i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). är ett nätverk bestående av 260 kommuner i Sverige. Varje år jämför kommunerna relevanta nyckeltal för året som har gått och de två åren dessförinnan. Områden som berörs är barn och unga, stöd och omsorg och samhälle och miljö.

— Syftet är att kunna utvärdera resultatet för att utveckla kvaliteten i våra tjänster. Resultaten blir även ett led i att kunna vässa styrningen och ledningen i kommunen, säger Lotta Gradén, Specialist Kvalitet & Intern kontroll på Kommunstyrelsens förvaltning.

Jämförelserna blir också ett sätt att se sjunkande eller stigande trender nationellt och i den egna kommunen.

Hög lärarbehörighet

I Kungsbacka ligger vi över snittet inom många områden med fokus på barn och unga. Jämför vi med de andra kommunerna som är med i nätverket ligger vi exempelvis inom det översta skiktet vad det gäller att fler gymnasielever får examen inom fyra år i kommunala skolor.

— Vi kan se ett samband mellan studiero och andelen elever med examen. På de gymnasieprogram där eleverna upplever att studieron är högre har också en högre andel elever tagit examen.  Vi ser även att vi har en hög lärarbehörighet och fler lärare med lärarlegitimation än på många andra håll, säger Andreas Mårtensson, utvecklingsledare på Gymnasium & Arbetsmarknad.

Fördela resurser

Kungsbacka kan även se vissa resultat av de kompensatoriska insatser som gjorts med att styra resurser.

— Det handlar bland annat om att vikta ekonomiska resurser utifrån en modell där vi utgår från socioekonomiska faktorer och elevers resultat. Men det kan också handla om hur vi styr gemensamma utvecklingsresurser, styrning av förstelärarnas uppdrag samt elevhälsans resurser, säger Andreas Mårtensson.

Svårt få personalkontinuitet till hemtjänsttagarna

Vad det gäller personalkontinuiteten inom hemtjänsten är vi en av de kommuner som har högst siffra. Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar har ökat jämfört med tidigare år. 2017 och 2018 var siffran på 19 personer, medan siffran för 2019 landar på 22 personer.

Susanne Edgren, utvecklingsledare på Vård & Omsorg ser att anledningen till den ökade personalkontinuiteten handlar om flera faktorer. Bland annat fanns stora förhoppningar på ett nytt planeringsverktyg som hemtjänsten införde 2019, men som inte gav den effekten på personalkontinuiteten som verksamheten hade hoppats på.

Extra tillskott förväntas hjälpa

Det blir allt fler äldre i Kungsbacka och hemtjänsten är en expansiv verksamhet. Det gör att vikarier också påverkar möjligheten till en god personalkontinuitet. 2020 har Vård & Omsorg fått ett extra tillskott på två miljoner kronor från kommunfullmäktige. Pengar som är öronmärkta och som ska gå till att förbättra personalkontinuiteten.

— Det här är inte siffror vi är stolta över och vi har arbetat mycket med att förbättra det planeringsverktyg som vi införde förra året. I år kommer vi att satsa på att förbättra personalkontinuiteten och har precis påbörjat det här viktiga arbetet, säger Susanne Edgren.

Susanne Edgren fortsätter:

— Det är inte säkert att det är just antalet personer hemma hos en som är det viktigaste för den enskilde, det kan också handla om att insatsen görs på rätt tid, eller på rätt sätt. Det viktigaste är att vi möter varje individs behov.

”Slår oss inte till ro”

Resultaten i KKiK är viktig när förvaltningarna nu fokuserar framåt.

— Det är roligt att vi får ett högt snitt inom en del områden, men det gör inte att vi kan slå oss till ro. Vi måste fortsätta fokusera på att leverera bra kommunal service inom alla delar, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

Kontakta gärna

Lotta Gradén, Specialist Kvalitet & Intern kontroll
0300-83 42 30
lotta.graden@kungsbacka.se