Patrick Migas, Specialist hållbarhet i Kungsbacka kommun Karta över rubriker och symboler för FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

Kungsbacka kommun antagna till Glokala Sverige

Kungsbacka är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i projektet Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige, som drivs av Svenska FN-förbundet och SKR, har antagit 49 nya kommuner och en region som kommer att vara med i projektet från 2020. Kungsbacka kommun är en av dem.

– Att aktivt arbeta med hållbarhet är idag en självklarhet för företag och organisationer. Dels är det vår uppgift som kommun att tillsammans med invånare och företag jobba för ett hållbart samhälle, inte minst socialt och ekonomiskt. Sedan är hållbarhet en allt viktigare faktor när människor väljer arbetsgivare, och när företag söker samarbetspartners, där vill Kungsbacka vara med och ligga långt framme, säger Malin Aronsson, kommundirektör.

Glokala Sverige bidrar med stöd och utbildning i kommuners och regioners arbete med FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling, även känt som Agenda 2030. Att Kungsbacka är med och arbetar mot de globala målen gör skillnad på lokal nivå samtidigt som man bidrar till det globala arbetet. Många av målen är dessutom beroende av att insatser görs lokalt och regionalt.

"Glokala Sverige kan ge oss en rejäl skjuts"

Att Kungsbacka ska utvecklas hållbart är en central del i kommunens vision för 2030 och att vara med i Glokala Sverige är ett sätt att växla upp hållbarhetsarbetet ytterligare.

– I många avseenden är vi i Kungsbacka ganska bra på att arbeta för ett hållbart samhälle. Samtidigt har vi inte riktigt lyckas förmedla den bilden till våra invånare och näringslivet. Vi behöver även bli ännu fler som har kunskap och engagemang om bland annat hållbarhetens sociala och ekonomiska dimension, där tror jag att vårt deltagande i Glokala Sverige kan ge oss en rejäl skjuts! säger Patrick Migas, specialist hållbarhet.

I och med medlemskapet väntar nu en period med mycket planering för att Kungsbacka ska kunna ta del av de utbildningar, informationen och kampanjerna som Glokala Sverige innebär.

– Det blir en del att stå i men det kommer bli ett inspirerande år där vi tillsammans tar oss närmare ett hållbart Kungsbacka och en hållbar värld, avslutar Patrick Migas.

Fakta: Om Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med stöd av Sida. Som projektdeltagare får Kungsbacka kommun ta del av utbildningsinsatser och digitala material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webinarier. Dessutom genomförs konferensen Mötesplats Agenda 2030 den 24–25 september, för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet. Årets antagningar innebär att 16 av landets 20 regioner och 130 av landets 290 kommuner nu deltar i projektet.

Mer information om projektet finns på fn.se/glokalasverige

Fakta: Om Globala målen – Agenda 2030

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. 

Läs mer Globala målen på www.globalamalen.se