Kungsbacka skriver under deklaration om digital omvandling

Kungsbacka har skrivit under en europeisk politisk deklaration om digital transformation. Deklarationen syftar till att öka samarbetet mellan olika aktörer i Europa för att främja en hållbar digital omvandling av städer och samhällen i Europa.

Den offentliga sektorn står inför många olika utmaningar som till exempel kompetensförsörjning, demografisk utveckling och hållbarhet. Digital teknologi är ett av medlen för att tackla dessa utmaningar. Men här gäller det att tänka klokt och fundera på hur teknologin nyttjas på ett bra sätt så att den bidrar till att kommunens tjänster blir bättre och att vi arbetar effektivare. Vi ska inte införa tekniken för dess egen skull utan för att den ska göra nytta.

Samarbeta för att få spridning

Initiativtagarna till den politiska deklarationen är bland andra Europeiska Kommissionen, Regionkommittén och Eurocities. Alla organisationer som skrivit under deklarationen åtar sig att samarbeta över gränser för att utveckla nya digitala lösningar och se till att de får spridning i Europa. En annan viktig princip i deklarationen är att arbeta medskapande tillsammans med invånare och företag. Deklarationen lanseras den 30–31 januari vid en ceremoni under den europeiska konferensen ”CITIES Forum 2020” i Porto.

Vi blir allt mer digitala

Den digitala utvecklingen är omfattande och går nu in i en tid där omvandlingen kommer bli ännu större i våra samhällen.

— Om vi i EU samarbetar genom några principer kan vi tillsammans med våra medborgare skapa ett samhälle som människor tycker om att bo och leva i. Genom gemensamma principer och tillräckliga offentliga och privata investeringar i digitala tjänster, teknik, infrastruktur och färdigheter kan vi i Europa uppnå målet om en hållbar digital omvandling, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg.

Ersätta monotona digitala arbeten

Alla förvaltningar i Kungsbacka kommun arbetar idag aktivt med digitala lösningar i sin verksamhetsutveckling. Arbetet med digital transformation kommer även att märkas av under lång tid framöver. Under de kommande åren kommer Kungsbacka att satsa mycket på att bland annat automatisera processer, alltså att ersätta enformiga och monotona arbetsmoment med en digital handläggare. På så sätt kan vi frigöra mänsklig arbetskraft till de arbetsuppgifter där det verkligen behövs, till exempel kundmöten.

— Vi kommer även att fortsätta att bygga strukturer för att underlätta och möjliggöra den digitala transformationen. Det kan röra sig om både teknisk infrastruktur, strukturerade arbetssätt och kompetenser. Vidare vill vi satsa extra mycket på några områden för att göra ett större lyft, det kan handla om välfärdsteknik och samhällsbyggnad, säger Iwona Carlsson, digitaliseringschef på Kommunstyrelsens förvaltning.

Fakta – detta är digital transformation

Digital transformation, eller digital omvandling som det också kan kallas, innebär att aktivt ställa om våra arbetssätt och tjänster så att nyttjandet av digital teknologi bidrar till en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Digital transformation handlar alltså om verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknologi.

Kontakta gärna

Kontakta gärna