Vi är nyfikna på företag som driver LSS-verksamhet!

Individ & Familjeomsorg kommer under våren ta fram en konkurrensutsättningsplan. Därför vill vi veta mer om hur det är att driva företag med LSS-verksamhet, hur ni kan bidra till ny utveckling och hur vi kan bli en attraktiv affärspartner.

Välkommen till en tidig dialog kring framtidens stöd för individer i behov av särskilt stöd!
 
Med på mötet finns representanter från Vårdföretagarna
 
Tid: Torsdag 6/2 kl. 15:00 – 17:00

Plats: Kungsbacka stadshus, Storgatan 37, Kungsbacka

För anmälan: karin.martinsson@kungsbacka.se

Vid frågor: karin.martinsson@kungsbacka.se eller fillitsa.gronberg@kungsbacka.se

Hälsningar 

Karin Martinsson,  Förvaltningschef Individ & Familjeomsorg  

Anneli Skoglund, Bitr. kommunchef
 
Emma Kjernald, Samhällsbyggnadschef   

Katarina Appelqvist, Inköpschef
 
Elinor Filipsson,  Näringslivschef