Skyddsombudsstopp hävt för Individ- & Familjeomsorgs verksamhet i stadshuset

Under måndagen den 13 januari klockan 13.00 hävdes det skyddsombudsstopp som påverkat delar av Individ- och Familjeomsorgs verksamhet. Detta efter att arbetsgivaren och akademikerförbundet SSR har enats om en lösning.

− Vi delar inte skyddsombudens bedömning av de åtgärder som behöver göras då vi anser att deras krav sänker säkerhetsnivån, men godtar dem för att kunna häva stoppet och snabbt kunna fortsätta ta emot de invånare som behöver hjälp av oss, säger förvaltningschef Karin Martinsson.

− Vi tar våra anställdas oro på allvar och väljer här att gå mer på den upplevda säkerheten, samtidigt som vi ser att vi även fortsatt kommer att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö, säger Karin Martinsson.

Flyttade in i stadshuset i tisdags

Tisdagen den 7 januari flyttade delar av individ- & familjeomsorg in i det ombyggda stadshuset. Sedan tidigare var en skyddsrond inbokad med skyddsombud från akademikerförbundet SSR, utifrån de externa mötesrummen utformning, kopplat till risken för hot och våld. När skyddsronden genomförts framfördes synpunkter på identifierade risker med bland annat reträttvägar. Arbetsgivaren svarade med förslag på åtgärder under fredagen, som inte godtogs. Skyddsombuden valde då att meddela om ett skyddsombudsstopp i enlighet med arbetsmiljölagen 6 kap 7§.

Ett skyddsombudsstopp innebär att myndighethetsutövande socialsekreterare inte har haft möjligt att ta emot externa besök sedan lunchtid i fredags.

− Det påverkar de enskilda individer som söker hjälp och stöd från oss och vi är glada över att nu kunna fortsätta bedriva vår verksamhet, avslutar Karin Martinsson.

Sedan stoppet har ett tiotal möten behövt avbokats.