Vändpunkten bjuder in till anhöriggrupp

Känner du dig orolig för hur din partner, din förälder, ditt vuxna barn eller annan närstående hanterar alkohol, tabletter, spel om pengar eller droger? Då kanske Vändpunktens anhöriggrupp skulle kunna vara ett stort stöd för dig.

Syftet med anhöriggruppen är att du ska få ökad kunskap om missbruksproblematik, och verktyg för hur du kan påverka din närstående att minska sitt missbruk. I samtliga träffar kommer vi ha fokus på kommunikation och eget mående.

Gruppen vänder sig till dig som är över 20 år och är närstående till en person med missbruksproblematik.

Vi träffas fyra tisdagar med start 25 februari på Nygatan 17 B i Kungsbacka.
Ditt deltagande kommer inte att registreras i några kommunala register och du väljer själv vad du vill prata om och inte.

Datum och tid

  • Tisdag 25 februari 9.30–12
  • Tisdag 3 mars 9.30–12
  • Tisdag 10 mars 9:30–12
  • Tisdag 17 mars 9.30–12

Allt är helt kostnadsfritt och vi bjuder på fika!

Sista anmälningsdag är tisdag 20 februari 2020.

Kontakta gärna

Susanne Oleander
Behandlare
susanne.oleander@kungsbacka.se
0300-833962

Johanna Michaëlsson
Behandlare
johanna.michaelsson@kungsbacka.se
0300-836644