Hantering av blöjor till barn på förskolan

Nu har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) analyserat domen om blöjor i förskolan och skriver att det inte finns anledning att se domen om blöjor som vägledande, och att kommunerna därför inte ska ändra sina rutiner.

– I Kungsbacka följer vi rättsutvecklingen, men kommer i dagsläget inte ändra rutinerna för blöjor i våra verksamheter, meddelar skolchef Maria Andersson.

Läs mer i information från SKR om bakgrunden- Maxtaxa och blöjor i förskolor

Informationen nedan publicerades den 8 januari

Bakgrund till att vi ser över hantering av blöjor till barn på förskola

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen beslutat att inte pröva en tvist om vems ansvar det är att betala kostnaden för blöjor för barn som går på förskola. Det innebär att en dom i kammarrätten som innebar att en förskola ska tillhandahålla blöjorna står fast. Kammarrätten bedömde att vårdnadshavarna annars får en kostnad som är en nödvändig förutsättning för att barnen ska kunna delta i förskolans verksamhet och att kostnaden därför är en avgift i strid med maxtaxan.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte dom om blöjor på förskolan

Det finns i Sverige idag några kommuner som erbjuder vårdnadshavare blöjor men Kungsbacka kommun gör inte det.

- Vi ser nu över vad domen innebär i form av ökade kostnader samt praktisk hantering för oss, säger Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola. Till dess det är klart behöver vi ha samma hantering som idag, det vill säga att det är vårdnadshavarna som har med blöjor till sitt barn

Förskola & Grundskola beräknar kunna ge besked om hantering under våren. 

Sveriges kommuners och regioners nyhet om beslutet 

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
maria.andersson@kungsbacka.se