Personer som bygger hus.

Är du verksam inom byggbranschen?

Välkommen till vår träff den 22 oktober. Bygglovsavdelningen bjuder in aktörer verksamma inom byggbranschen till informationsträff för att diskutera olika frågor. Vi vänder oss till företag som har återkommande kontakt och ärenden hos oss. Syftet är att underlätta bygglovsprocessen för oss båda.

– Vi vill underlätta för våra kunder och förbättra vår service. Vi bjuder in till dialog för att fånga upp frågor som vi behöver diskutera tillsammans. Tanken är att ha regelbundna träffar där vi tar upp olika ämnen som företagarna har, men att vi också kan informera om ändringar i lagstiftning och nya riktlinjer som påverkar byggbranschen, säger Hanna Ståhl, bygglovschef.

  • När: Den 22 oktober, klockan 10-12.
  • Hur: Mötet kommer att genomföras digitalt via Teams. Anmälan krävs. Anmälda deltagare får en mötesinbjudan med länk innan mötet börjar. Du deltar via smartphone, surfplatta eller dator.
  • Du anmäl dig senaste den 14 oktober. Du anmäler dig här 
    För att fånga upp de frågor som ni anser viktiga vill vi gärna att ni skickar in förslag på ämnen och frågeställningar i samband med anmälan.

Välkomna önskar bygglovsavdelningen.

Arbetet med att förbättra service och kundbemötande går i linje med Kungsbackas utvecklingsarbete som heter Lätt & Rätt. Arbetet ska leda till ett rådgivande förhållningssätt, en enklare och snabbare handläggning och en kommunikation som är enkel att förstå. Avgifter och taxor ska vara tydliga så att företagarna förstår vad de betalar för. I Kungsbacka ska det vara lätt att göra rätt. Vi har som mål att ha Västsveriges bästa företagsklimat.

Kontakta gärna