Årets miljöprisvinnare har en passion för fiskevård

Årets Miljöprisvinnare äter gärna sin arbetslunch vid Rolfsån för att komma nära vattnet. Här är han i sitt rätta element. Lars Bruno Johansson är en sportfiskare som förutom sin passion för fisket trivs som allra bäst när han arbetar med att vårda vattnet och fisken.

Ikväll fick han ta emot Kungsbacka kommuns Miljöpris 2020 med motiveringen:

” Årets pristagare har under många decennier arbetat för att Hallands landskapsdjur laxen ska få en bättre tillvaro med friskare vatten. Med obruten entusiasm och kampvilja för kommunens vattendrag har han ett finger med i spelet kring det mesta som rör fiske- och vattenvård i Kungsbacka.”

Det stora intresset för fiske började redan när Lars Bruno Johansson lärde sig att gå.

– Då följde jag med min pappa som fiskade. På den tiden när jag var liten var det spännande bara att få upp en fisk, säger Lars Bruno.

Inspirerade varandra

Uppväxten i Onsala med närheten till sjöar såväl som havet var idealiskt för Lars Bruno. Vid 15-årsålder gick han med i Kungsbackas sportfiskeklubb. Tillsammans gjorde klubbens medlemmar resor utmed kusten och fiskade från land.

– Vi lärde av varandra, tog del av varandras erfarenheter och tips. Med tiden fick jag olika roller i klubben. Ett tag var jag ungdomsledare, men den största delen av tiden i klubben har jag arbetat med fiskevård

Såg torsken försvinna

Genom åren har Lars Bruno sett hur många fiskarter försvunnit ur haven på grund av bland annat storskaligt fiske. Han har även sett hur sjöar och vattendrag drabbats av försurning och övergödning och förändringar på grund av ett förändrat klimat.

– När jag började fiska var det exempelvis gott om torsk i haven, den har försvunnit mer och mer. När jag började se det här funderade jag på vad jag kunde göra, men att få upp fiskebeståndet i haven är väldigt svårt för enskilda personer.

Stort engagemang

Förutom sitt ”vanliga arbete” som ansvarig över elbutiken Elektrotjänst, vid Kungsbacka torg, har Lars Bruno fokuserat sin energi på att värna om vattnet och fiskebestånden i Kungsbackas sjöar och åar. I dag är han ledamot i Lygnerns vattenråd, medlem i sällskapet sportfiskare som förvaltar delar av Rolfsån, ledamot i Kungsbackas fiskevårdsområde och tillsynsman för Länsstyrelsen med fokus på kontroll av hummerfisket vid Kungsbackas kust.

Ringar på vattnet

i höst fortsätter han arbeta i ett projekt för att få tillbaka lax och öring i Rolfsåns vattensystem. För cirka tio år sedan byggdes ett omlöp* förbi Ålgårda kraftverk mellan Sundsjön och Stensjön. Genom att i etapper nu flytta fisk till restaurerade vattendrag längre upp i ån kan beståndet snabbare få hjälp på traven att etablera sig på nytt.

– Samtidigt som vi jobbar upp beståndet av lax och öring har det även positiva effekter för den biologiska mångfalden i stort och vi vet att arter såsom flodpärmsmussla är helt beroende av att det finns tillräckligt med lax och öring, säger Lars Bruno Johansson.

Skapa möjligheter

I framtiden hoppas Lars Bruno på att fiskebeståndet i Rolfsån och Kungsbackaån får fortsätta frodas.

– Det gäller att vi gör det vi kan för att naturen sedan ska få rå om sig själv. Att skapa möjligheterna för lax och öring att bli fler och sedan få följa den utvecklingen är en tacksam del i det här arbetet.

*Ett omlöp är en typ av väg som byggs för att tillåta fisk att passera ett vandringshinder

Vill du veta mer om Miljöpriset eller ha kontakt med årets Miljöprisvinnare?

Kontakta projektledare för miljöpriset Sven Erik Bergström.
0300- 83 40 58
sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se