Så blir du en attraktiv arbetsgivare

Välkommen till en kostnadsfri workshop i Kungsbacka där vi fokuserar på hur du utvecklar ditt företag och bygger ett framgångsrikt team. Du driver ditt företag tillsammans med din viktigaste resurs, dina medarbetare men vet du vilken kompetens ditt företag behöver nu och i framtiden?
Workshopen vänder sig till företag med 3-50 anställda. Kom gärna två personer från varje företag om det är möjligt, då det blir enklare att jobba vidare.

"Att arbeta med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla är rent affärskritiskt. Om man som företagare inte ägnar sig åt dessa frågor kan man inte heller förvänta sig att nå sina affärsmål eller ekonomiska mål." 
Malin Karlsson, marknads- och HR-ansvarig på Dirsys AB, Mölndal, som är en av de som deltagit på en workshop. 

Tillsammans med Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg, provar du på alla stegen i en modell som kallas ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla kompetens). Deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och du får med dig konkreta verktyg att använda i just ditt företag som du kan arbeta vidare med på hemmaplan.

 Detta gör vi:

  • Tittar på omvärldsfaktorer som påverkar din affär
  • Självskattningsövningar enligt ARUBA-modellen
  • Prioriterar vad du vill jobba vidare med


OBS! Workshopen genomförs i en Covid-19-anpassad lokal vilket innebär begränsat antal platser.