Sista chansen att besvara medborgarundersökningen

Nu är det bara några få dagar kvar innan svarstiden för medborgarundersökningen är slut för i år. Är du en av dem som har fått årets medborgarundersökning? Svara gärna på enkäten och berätta för oss vad du har för uppfattning av Kungsbacka och vad du tycker om kommunens information relaterat till coronapandemin.

Medborgarundersökningen skickas till 1 600 slumpmässigt utvalda personer i Kungsbacka. Sista dag för att skicka in pappersenkäten med post är den 30 oktober 2020. Webbenkäten kan du besvara fram till lunchtid den 5 november på SCB:s webbplats. 

Enkäten tar cirka tio minuter att besvara och handlar om dessa områden: 

  • Hur du tycker det är att bo och leva i Kungsbacka kommun. 

  • Hur du upplever olika tjänster som exempelvis skola, vård och samhällsutvecklingen. 

  • Hur du upplever möjligheterna att vara med och påverka i Kungsbacka. 

Din åsikt är viktig  

Enkäten genomförs av Statistikmyndigheten, SCB, på uppdrag av Kungsbacka kommun. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att veta vad som är bra i Kungsbacka och inom vilka områden vi behöver bli bättre.  

Ett viktigt verktyg för att bli bättre  

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för oss som arbetar med att utveckla servicen i Kungsbacka kommun. Vi använder resultatet bland annat till att följa upp hur väl vi når våra mål, ge återkoppling till medarbetare och för att hitta förbättringsområden i verksamheter. 

– Genom enkäten kan vi få bra input på vad våra invånare tycker och tänker om våra verksamheter. Det är ett av de sätt som vi lyssnar in våra invånare på. Därmed är det ett viktigt verktyg för att vi ska kunna fortsätta förbättra den service som vi ger, säger Lisa Andersson, (M), kommunstyrelsens ordförande. 

I årets undersökning deltar 100 kommuner och totalt ingår 118 800 personer i urvalet. Resultatet från undersökningen kommer under den andra halvan av december månad. 

Har du inte fått årets medborgarundersökning, men har något som du vill framföra till kommunen?

Då är du exempelvis välkommen att lämna dessa via vår hemsida så tar vi vidare det till rätt person/er.

För frågor om medborgarundersökningen och hur resultatet använd, kontakta: 

Madeleine Vilhelmsson, projektledare  
0300-83 47 63 
madeleine.vilhelmsson@kungsbacka.se