husbygge eller renovering.

Vet du var det finns underspända takstolar av limträ?

På uppdrag av Statens haverikommission undersöker bygglovsavdelningen om byggnader som är byggda med underspända limträtakstolar finns i Kungsbacka kommun. Just nu görs en inventering på grund av risk för takras. Vi vill komma i kontakt med dig som äger, förvaltar, projekterar, byggt, bygger eller har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar.

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission (SHK) att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige.

– Vi har inventerat kommunens egna lokaler och vi har inte denna konstruktion. Vi har dock inget register över större hallar som vi inte äger och behöver därför hjälp med att komma i kontakt med andra fastighetsägare, säger Hanna Ståhl, verksamhetschef för bygglovsavdelningen.

Det handlar i många fall om idrottshallar eller andra byggnader dit allmänheten har tillträde. Men, det kan även vara andra byggnader som till exempel mässhallar, köpcentrum, industrilokaler eller lagerlokaler.

Vad ska fastighetsägaren göra?

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska ta reda på om byggnader med underspända limträtakstolar finns, byggs eller projekteras i kommunen.

Om du som fastighetsägare vet att du har en hallbyggnad med denna typ av takkonstruktion, ska du låta utföra en undersökning av byggnadens bärförmåga och även kontakta Bygg- och miljöförvaltningen. Är du osäker på vilken typ av takkonstruktion du har i din hallbyggnad, kan du kontakta bygglovsavdelningen.

Hör av dig oss!

Lämna dina kontaktuppgifter här på denna länk, så tar bygglovsavdelningen kontakt med dig. 

Kontakt

Verksamhetschef Bygglovsavdelningen 
Hanna Ståhl
0300-83 44 38
hanna.stahl@kungsbacka.se 

Kontakta gärna