Att spola rätt är lätt

Du använder väl inte toan som papperskorg? Våtservetter, tops, bomull och annat skräp som spolas ner orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Snus och fimpar i toan leder till att giftiga ämnen kommer ut i naturen.

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. Det ger oss tillfälle att uppmärksamma något vi kanske sällan reflekterar över: hur bra det är att ha tillgång till en riktig toalett. En toalett som dessutom är kopplad till ett avloppsreningsverk som renar vattnet innan det släpps tillbaka i naturen.

Papperskorg i badrummet

Men om toan används som sopnedkast blir det svårare att rena vattnet. Varje år orsakar skräp och papper stopp i pumpar som ska skicka avloppsvatten vidare till ett reningsverk. Vid stopp ökar risken att orenat avloppsvatten släpps ut i närmaste dike eller å. Dessutom kostar det samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i extra reningsarbete. Därför behöver vi er hjälp att sluta fulspola. Skaffa en papperskorg i badrummet och släng skräpet i den istället.

Fulspola inte snusen

 

Svenska snusare spolar i genomsnitt ner 4 snus i toaletten om dagen. Det blir 1,4 miljarder prillor eller 1100 ton snus per år, som innehåller farligt kadmium. 

Ta hand om ditt lokala reningsverk

Det som inte orsakar stopp åker vidare till reningsverken. Varje år får vi in ungefär 100 ton skräp till våra reningsverk i Kungsbacka, skräp som vi måste gallra ut och köra till förbränning med andra sopor.

Kontakta gärna

Maurice Bourne
Enhetschef Avloppsrening
0300-83 47 02
maurice.bourne@kungsbacka.se