Distansundervisning för alla elever på Kapareskolan från 30 november

Skolans elever och vårdnadshavare har idag fått information och instruktioner om vad som gäller. Personal har förberett för att genomföra all undervisning via skolans digitala kanaler från måndag.

Kapareskolan i Onsala har under en period haft konstaterade fall av covid-19 i olika klasser och bland medarbetare. Utifrån sin situation har man haft regelbunden kontakt med Regions Hallands smittskyddsläkare. Vid senaste avstämning lämnades en rekommendation om att stänga skolans lokaler som en åtgärd för att bryta smittspridningen.

Nämnden för Förskola & Grundskola har därför beslutat om att alla elever ska få sin undervisning via distans från och med måndag 30 november och en vecka framåt, det vill säga till den 4 december. I slutet av perioden prövas om skolan ska öppna eller om beslutet ska förlängas.

Lunch efter anmälan

Skolan har informerat eleverna om att de kan få lunch om de anmäler att de vill ha.  Det som då gäller är att eleven tar  med egen matlåda som måltidspersonal fyller med lunch och lämnar tillbaka. Eleverna har fått en länk via Vklass att använda vid anmälan.

Ansvarig huvudman beslutar

Enligt bestämmelser i förordning som regeringen beslutat om med anledning av
covid-19 så är det den som ansvarar för skolan i en kommun, huvudmannen, som kan besluta om övergång till distansundervisning efter rekommendation från smittskyddsläkare. Huvudmannen för Kungsbackas skolor är nämnden för Förskola & Grundskola.

Mer information om Förskola & Grundskolas arbete utifrån covid-19

Kontakta gärna

Skolan vid frågor om distansundervisning från elev och vårdnadshavare på Kapareskolan

Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola
maria.andersson@kungsbacka.se