Inflyttning till Kyvik korttidsboende försenas

Den planerade inflyttningen till Kyvik korttidsboende, för barn och unga, har blivit försenad. Anledningen är att man efter en brandskyddskontroll behöver göra komplettande åtgärder för att säkra brandskyddet i lokalen.

Nu görs utredningar för att se vilka åtgärder som behöver göras och först därefter vet vi närmare vilket tidsperspektiv vi har att förhålla oss till. Vi kommer att göra allt vi kan för att hitta både bra kortsiktiga lösningar, och att parallellt få Kyvik klart för inflyttning så fort det går.

Ett informationsbrev skickas idag ut till de berörda, och personlig kontakt tas med de som påverkas redan under denna vecka. 

- Nu har vi en besvärlig situation att lösa och vi anstränger oss med förenad styrka för att hitta bra alternativa lösningar som skapar så lite påfrestningar som möjligt för de berörda familjerna, säger Ann Törnqvist, verksamhetschef på Individ & Familjeomsorg.

Hur kunde det bli så här?

- Bakgrunden är helt enkelt den mänskliga faktorn där vi inte fått med brandskyddsfrågan som vi borde i projekteringen, i kombination med att många varit inblandade och att lokalen har inrymt många olika verksamheter över tid som har haft olika brandskyddsklassning, säger Maria Rosenberg, chef för Lokalförsörjning på förvaltningen för Service.

Kommunen beklagar att med så kort varsel behöva meddela att det blir en försenad inflyttning. Vi tar det på största allvar och gör allt vi kan för att hitta bra alternativa lösningar som säkerställer en trygg och säker miljö för barn, föräldrar och personal. Samtidigt pågår arbetet med att få Kyvik klart för inflyttning så fort det går.