Inköpssidorna har fått nytt innehåll

Vi har tagit ett helhetsgrepp och uppdaterat och förtydligat vår information på kungsbacka.se som rör inköp och upphandling. Vi hoppas att de nya sidorna gör så det blir enklare och tydligare för dig att hitta det du söker.

– Alla som handlar rätt i kommunen bidrar till att vi använder våra pengar för att göra maximal nytta. De nya sidorna ska hjälpa till att synliggöra på vilket sätt Kungsbacka kommun arbetar med sina inköp men också underlätta för både befintliga och nya leverantörer att de hittar rätt information på ett tydligt och enkelt sättDetta är ett resultat av det arbete vi jobbat fram under projektet Strategiskt inköp,säger Katarina Appelqvist, verksamhetschef Inköp, på förvaltningen för Service. 

Nytt innehåll och ny struktur 

Vi har uppdaterat sidorna med nytt innehåll och skapat en ny struktur, nu ligger allt samlat på en samlingssida som heter Inköp i Kungsbacka 

Inköp 

På den här sidan presenterar vi kommunens inköp och inköpsprocess. Vi berättar på vilket sätt inköp är ett viktigt verktyg för att stärka näringslivet och under Dokument hittar du våra policys. 

Inköp 

Bli leverantör 

Här hittar du all information som du behöver veta för att bli leverantör till Kungsbacka kommun – välkommen att göra affärer med oss! 

Upphandlingar och avtal 

På den här sidan hittar du information om Kungsbacka kommuns aktuella upphandlingar. 

Fakturera kommunen 

Här hittar du information om hur du fakturerar kommunen och hur du kommer igång och skickar e-faktura. 

Hållbara inköp 

Det vi konsumerar ska ha så liten påverkan på människor och miljön som möjligt.  

Elektronisk handel 

Här hittar du kommunens e-handel. Vi använder e-handel för att effektivisera inköp av varor och tjänster. 

En gemensam utvecklingsresa 

Kungsbacka kommun har högt ställda mål om hållbarhet, miljö, klimat och samhällsfrågor. Vi har dessutom ett stort behov av att hitta nya lösningar för att klara välfärdsutmaningen. Det påverkar hur vi hanterar inköpen i vår kommun och ställer krav på oss att göra smarta affärer för framtidens lösningar. 

– Som offentliga beställare har vi en otroligt bra möjlighet att påverka marknaden att utvecklas i positiv riktning inom till exempel miljö, kvalitet och socialt ansvar, säger Katarina Appelqvist. 

Kontakta gärna 

Katarina Appelqvist, verksamhetschef Inköp   
0300-83 74 45  
katarina.appelqvist@kungsbacka.se