Kungsbacka kommun kommer teckna nytt avtal med utförare av vuxenutbildning

Den kvalitetsupphandling som genomförts innebär att aktörerna konkurrerar om vilken utbildningsanordnare som kan erbjuda den högsta kvaliteten till ett av kommunen redan fastlagt pris.

Utbildningsanordnare som kommunen kommer teckna avtal med är:

  • Utbildningsområde 1: grundläggande vuxenutbildning, gymnasial teoretisk vuxenutbildning samt gymnasial yrkesinriktad vuxenutbildning inom handel och administration. Distans. Tilldelning: Hermods Aktiebolag
  • Utbildningsområde 2: vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), grundläggande vuxenutbildning, gymnasial teoretisk vuxenutbildning. Klassrum och flex. Tilldelning: Hermods Aktiebolag
  • Utbildningsområde 3: gymnasial yrkesinriktad vuxenutbildning inom vård och omsorg samt barn och fritid. Flex och distans. Tilldelning: Visable Care Sweden AB

Avtalen börjar gälla 3 april 2021 och löper på till 31 december 2024. För dig som studerar inom vuxenutbildningen idag kommer du att få information om hur det eventuellt kommer påverka dig. Information kommer att läggas ut löpande kring hur det kommer påverka dig som börjar studera under våren 2021.

Läs mer om vuxenutbildningen på www.vuxenutbildning.kungsbacka.se