Nya regler för rapportering av farligt avfall

Sedan tidigare har alla som yrkesmässigt får farligt avfall i sin verksamhet skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet. Det gäller när man lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall. Från och med den 1 november ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall även rapportera in uppgifter om avfallet hos Naturvårdsverket.

– Det uppkommer farligt avfall i nästan alla verksamheter, det kan handla om lysrör eller batterier som ska lämnas in. Farligt avfall finns i många olika verksamheter som till exempel lantbruk, industri, frisör eller på skolor. Företag och verksamheter har tidigare antecknat uppgifter om farligt avfall och vid tillsyn har avdelningen för Miljö & Hälsoskydd granskat detta. Nu ska verksamheterna även rapportera till Naturvårdverket, vilket de gör från och med den 1 november, säger Paula Morelli, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Bygg- och miljöförvaltningen.

Vem ska rapportera?

Du ska anteckna och rapportera om du driver en verksamhet som:

  • producerar farligt avfall,
  • transporterar farligt avfall,
  • samlar in farligt avfall och på olika sätt hanterar farligt avfall i en insamlingsverksamhet,
  • behandlar farligt avfall,
  • mäklar eller handlar med farligt avfall.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är avfall som är farligt för exempelvis människan eller miljön. Exempelvis lysrör, spillolja, batterier och vissa typer av kemikalier och kemiska produkter som rengöringsmedel, färg, lim. Tumregeln är att om den kemiska produkten är märkt med en farosymbol ska den hanteras som farligt avfall.

Hur rapporterar jag?

Via e-tjänst, eller API på Naturvårdsverkets hemsida efter senast två dagar efter att avfallet har hämtats.

Mer information

På Naturvårdverket webbsida finns mer information och exempel som gör det lättare att förstå vad som gäller för just din verksamhet. Det finns en kort berättelse som beskriver processen från det att avfallsproducenten samlar ihop och antecknar sitt farliga avfall tills att rapporteringen också är gjord. Totalt sju berättelser finns som är ett komplement till Frågor och svar samt broschyren ”Så rapporterar du farligt avfall”. Vi har samlat länkar längre ner.

Vid frågor

Kontakta Miljö & Hälsoskyddsavdelningen via Kundcentret Kungsbacka direkt, 0300- 83 40 00.