Resultatet från senaste trängselkontrollerna

Under vecka 46 och 47 har Miljö & Hälsoskydd anpassat sin tillsynsmetod efter rådande omständigheter. Några verksamheter har fått besök av inspektörer i sin lokal och några har endast observerats utifrån, genom dörrar och fönster.

Fokus på tillsynen har varit serveringsverksamheter i köpcentrum och  afterwork.

  • Samtliga serveringsverksamheter i Kungsmässan kontrollerats vid fyra tillfällen utan att någon trängsel noterats.
  • Samtliga serveringsverksamheter på Hede Outlet har kontrollerats vid två tillfällen under dessa veckor. Inte heller här såg inspektörerna någon trängsel. Det har också gjorts förebyggande kontroller på 10 verksamheter för att kontrollera att det är korrekt skyltat och möblerat enligt regelverket.
  • Utöver detta har inspektörerna även tittat på eventuell trängsel på serveringsverksamheter i innerstad både fredag den 13 och 20 november. Någon trängsel var det inte vid dessa tillfällen.
  • Totalt har 29 verksamheter kontrollerats vid minst ett tillfälle under perioden. Sammanlagt har 67 kontroller gjorts under vecka 46 och 47.

Här kan ni läsa mer om arbetet med tillsyn och kontroll