Säkra digitala möten med Invånare

Före jul planeras lansering av en säker digital mötestjänst för medarbetare och invånare i samarbete med det externa företaget Inera.

Tjänsten är en lösning som ska användas för digitala möten som innehåller sekretessuppgifter och/eller känsliga personuppgifter. Funktionsstöd inom Individ & Familjeomsorg blir först ut att prova tjänsten. 

Samarbete mellan förvaltningar  

Förvaltningarna Individ & Familjeomsorg (IF), Vård & Omsorg, (VO) Gymnasium & Arbetsmarknad (GA) och Förskola & Grundskola (FG) har i gott samarbete med digitaliseringsenheten (KLK-Kommunledningskontoret) och Digitalt center (SE-Service) förberett en säker digital mötestjänst.  

- Vi har stora förhoppningar att förvaltningarna ska kunna börja använda tjänsten redan innan jul, säger Elisabeth Ziga, affärsområdesutvecklare Service.

Extra höga säkerhetskrav 

Tjänsten motsvarar de extra höga säkerhetskrav som bland annat offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen ställer. Därför är Ineras tjänst den enda lösning som ska användas för digitala möten där person- och sekretessuppgifter delas. Tjänsten riktar sig till alla professioner som har behov av att ha möten med invånare. 

- Vi arbetar fokuserat med att öka vår digitala tillgänglighet inom Individ & Familjeomsorg och detta blir ett viktigt verktyg för att möta våra invånare digitalt, på ett säkert sätt, säger Therese Noberius, utvecklingsledare, Individ & Familjeomsorg. 

Vilka är Inera?

SKR, Sveriges kommuner och landsting, arbetar tillsammans med företaget Inera som utvecklar e-hälsotjänster för invånare på uppdrag av samtliga landsting och regioner. Inera ansvarar för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt, bland annat 1177 Vårdguiden.  


Kontakta gärna: 

Individ och familjeomsorg 
Elin Forsne, dataskyddskontakt
elin.forsne@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 48 80

Vård och Omsorg
Damir Mahmutovic, Utvecklingsledare IT
damir.mahmutovic@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 47 74

Förskola och grundskola
Karin Malmsten, Utredare
karin.malmsten@kungsbacka.se 
Telefon: 0300-83 55 65

Gymnasium och arbetsmarknad 
Markus Ternblad, Utvecklare
markus.ternblad@kungsbacka.se
Telefon: 0300 -83 41 66