Särskilt covid-team startar upp igen

När smittspridningen ökar i samhället ökar också oron för smittan både hos invånare och medarbetare. Kungsbacka kommun har därför beslutat att starta upp covid-teamet igen.

I våras införde förvaltningen för Vård & Omsorg ett särskilt så kallat covid-team inom hemtjänsten och hemsjukvården men när smittspridningen i samhället minskade i höstas upphörde teamet. Nu har förvaltningen tagit ett nytt beslut om att starta upp covid-teamet igen.

Det är ett tvärprofessionellt team som kommer att arbeta med alla personer som har konstaterad eller misstänkt covid-19 som är i behov av hemtjänst och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser. I teamet ingår bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, rehabpersonal och biståndshandläggare.

Minska risken för smittspridning

Arbetssättet förväntas ge en minskad smittspridning men också flera andra fördelar, som exempelvis en samlad kompetens kring smitta och en jämlik hälso- och sjukvård utifrån smitta. Det innebär också en effektiv användning av skyddsutrustning. Det är också ett sätt att minska oron hos de hemtjänsttagare som har hjälp från kommunen och deras anhöriga men även hos medarbetare.

- Vi ser att det finns ett behov av att starta upp teamet igen nu när smittspridningen i samhället ökar även om vi i dagsläget endast har ett fåtal med konstaterad smitta. Vi vet från erfarenheterna i våras att arbetssättet fungerar bra för att minska smittspridningen. Men det är också ett sätt att minska oron både hos medarbetare och invånare eftersom det nu blir ett mindre antal personer som enbart kommer arbeta med personer som har konstaterad smitta eller misstänkt smitta, säger Ann-Helen Svensson, verksamhetschef för den kommunala hemtjänsten i Kungsbacka kommun.

Startar vecka 48

Teamet kommer att arbeta med personer med kommunal hemtjänst men även erbjudas till privata utförare av hemtjänst. Förändringen gäller endast så länge en person är konstaterad smittad eller misstänkt smittad av coronaviruset covid-19. Så snart en person har tillfrisknat från sin infektion får kunden återigen välja vilken utförare som ska utföra den hemtjänst personen är beviljad.

Covid-teamet kommer att starta upp måndagen den 23 november och förförberedelserna inför uppstarten pågår. Onsdagen den 18/11 var tre personer inom hemtjänsten konstaterat smittade med covid-19. Totalt har 20 personer varit smittade inom hemtjänsten under pandemin. I Kungsbacka kommun är det cirka 1800 personer som har hemtjänst.

Kontakta gärna
Ann-Helen Svensson, verksamhetschef kvarboende i Kungsbacka kommun
ann-helen.svensson@kungsbacka.se
0300-83 43 20