Projektledare Raquel Sandblad står i utställningen som vi hade på Kungsmässan under en vecka i augusti

Stort engagemang kring översiktsplanen

Många har varit med och tyckt till om förslaget till ny översiktsplan. Under perioden 7 april till 30 augusti var översiktsplanen ute på samråd och alltså öppen för synpunkter. Över 300 personer har engagerat sig och tyckt till om vårt framtida Kungsbacka.

– Väldigt roligt att så många är engagerade i översiktsplanen och i Kungsbackas framtid. Det här är ju något vi vill ta fram i samspel med bland annat invånare och företagare och därför är det viktigt med dialog och att få in synpunkter, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson.

Under arbetets gång med den nya översiktsplanen har en stor del handlat om att involvera och engagera fler i planeringen av vårt framtida Kungsbacka. I arbetet med att informera och öka delaktigheten har vi bland annat haft riktade dialoger med företag och skolelever samt invånare. Vi har bland annat gjort besök på skolor, haft workshops, erbjudit föreläsningar och haft utställning på Kungsmässan.

Raquel Sandblad som är projektledare för arbetet med den nya översiktsplanen menar att kommunikationsarbetet har varit intensivt men också mycket givande.

‒ Vi är övertygade om att budskapet om att man kan vara delaktig i vår framtidsplanering har spridits bra. Vi har fått in över 300 synpunkter på förslaget och det visar på en vilja och ett engagemang i vår framtidsplanering, säger Raquel Sandblad.

Så tar vi hand om synpunkterna

Nu arbetar vi med att sammanställa de synpunkter som kommit in. Vi kommer att presentera dem för politikerna och sedan ta fram förslag på förändringar i förslaget till översiktsplan. När detta sedan är klart ska översiktsplanen ut på granskning vilket innebär att vi presenterar förslaget och att man kan tycka till igen.

– I sammanställningen kommer vi att bedöma och svara på synpunkterna. Vi kommer inte att svara på var och en, istället gör vi en sammanställning, säger Raquel Sandblad.

De sammanställda synpunkterna kommer att publiceras på kungsbacka.se.

Vilka har tyckt till?

De synpunkter som har kommit in är från andra myndigheter, politiker, föreningar och organisationer, företag och privatpersoner.

– Den blandningen är något som vi ser positivt på. Samhället består av många olika roller och därför är det bra att det är så blandat bland de som är med och tycker till, säger Raquel.

Exempel på synpunkter

En del av de synpunkter som kommit in handlar om att man borde få bygga var man vill i kommunen.

‒ Det kan vi förstå att man vill. Samtidigt är det inte hållbart med ett allt för spretigt samhälle där vi inte samspelar kring de funktioner som behövs vid bostäder. Det är just därför vi arbetar med långsiktig planering så vi får det hållbart för alla, säger Raquel.

En annan del av rösterna menar att de inte vill att vi ska växa mer och att vi inte ska bygga så mycket i kommunen.

‒ Vi kan inte påverka att vi är växande kommun men vi kan påverka hur vi växer. Vi vill växa smart och hållbart och det gör vi genom att koncentrera ny byggnation till befintlig service och framförallt till våra stationsorter, säger Raquel.

Genom att utgå från det vi redan har kan vi utveckla och stärka på ett bra sätt. Det finns exempelvis redan många villor i kommunen och behöver komplettera med andra bostadsformer för att få mer hållbara samhällen där vi har olika bostäder för olika behov.

Kontakta gärna