Tillfällig distansundervisning på Kollaskolan för fyra klasser

Under perioden 25 november till 1 december får elever vid avdelningen Skärgården på Kollaskolan F-3 undervisning på distans. Fritidshemmet är stängt. I de fall elevens samtliga vårdnadshavare arbetar i samhällsviktig verksamhet finns särskild personal för undervisning och omsorg. Detta för att begränsa smitta.

– Vi har daglig kontakt med Smittskyddsenheten i Region Halland för att följa smittspridningen på våra skolor. Eftersom det varit en ansamling av fall på den här avdelningen på Kollaskolan har vi nu fått rekommendation att pausa verksamheten en vecka för att se om det får effekt, säger skolchef Maria Andersson.

Det innebär att alla elever som kan ska stanna hemma från imorgon den 25 november fram till och med den 1 december. Under eftermiddagen får vårdnadshavarna besked genom att lärarna ringer runt och uppmanar dem att läsa en mer detaljerad information på Vklass. 

Eleverna som är hemma kommer att få instruktioner och uppgifter från sin lärare. Elever som behöver komma till skolan kommer enbart att vara i Skärgårdens lokaler.

– Vi informerar även alla övriga vårdnadshavare på skolan om de åtgärder vi nu genomför och uppmanar både dig och dem att fortsätta följa rekommendationer och vara uppmärksamma på symtom, säger Maria Andersson.

De yngre eleverna kommer främst att få sin distansundervisning genom att skolan skickar med dem böcker och material hem och berättar vad som ska genomföras för vårdnadshavarna via Vklass.

Ny bedömning 30 november

En bedömning om klasserna ska öppna upp igen efter det eller förlänga sin stängning görs den 30 november. Det formella beslutet tas av huvudmannen för verksamheten, dvs nämnden för Förskola & Grundskola och är i enlighet med en förordning som kallas Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

– Vi har återkommande kontakt och uppföljning med smittskydd Halland och finns behovet enligt dem att göra ytterligare åtgärder på skolan kommer vi naturligtvis genomföra dessa, avslutar Maria Andersson. 

Vårdnadshavare har rätt till VAB

Den som är hemma med sitt barn utifrån det beslut som nu är taget om att övergå till distans har rätt till ersättning för vård av barn. 

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om hur du gör.

Samhällsviktig verksamhet

Elever som har vårdnadshavare som arbetar inom det som kallas för "samhällsviktig verksamhet" får komma till skolan för att kunna få sin undervisning på plats. Vårdnadshavare behöver ta kontakt med sin arbetsgivare för bedömning, men något särskilt intyg krävs inte.

Läs mer om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Läs mer om hur Förskola & Grundskola arbetar med anledning av coronaviruset covid-19

För mer information, kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef 
0300-83 66 16
maria.andersson@kungsbacka.se