Tillfälligt lokalt besöksstopp inom Vård & Omsorg

Nu införs ett tillfälligt lokalt besöksstopp för verksamheter som bedriver korttidsplatser samt växelvårdsplatser inom förvaltningen för Vård & Omsorg. Det lokala besöksstoppet gäller från den 18 november 2020 och fram till dess att ett nytt beslut tas.

Med anledning av det finns en kraftigt ökad smittspridning av covid-19 i samhället och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd i Halland så har ordförande för nämnden för Vård & Omsorg nu beslutat att införa ett tillfälligt lokalt besöksstopp. Det gäller för verksamheter som bedriver korttidsplatser samt växelvårdsplatser inom förvaltningen för Vård & Omsorg.

Det är korttidsenheten Smedjan samt en enhet på Vickan vård- och omsorgsboende som berörs. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att minska antalet personer som vistas i våra verksamheter.

Minska risken för smittspridning

Växelvård är en form av korttidsvistelse som återkommer med viss regelbundenhet och som innebär att personer som vårdas i hemmet bor periodvis på ett vård- och omsorgsboende. Syftet med växelvård kan vara att avlasta anhöriga. Korttidsenheten är en plats för invånare som under en kortare, tillfällig period behöver tät omsorg, till exempel efter sjukhusvistelse.

Anhöriga kommer att informeras om beslutet.

Kungsbacka kommun gör sedan den 5 november en stark avrådan från besök på vård- och omsorgsboendena för att minska risken för smittspridningen. Den avrådan kvarstår.

Kontakta gärna

Helene Ljungqvist, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden
helene.ljungqvist@kungsbacka.se
0300-83 81 92