Väldigt få verksamheter i Kungsbacka har julbord, de flesta har i år valt att ha jultallrikar eller julinspirerade menyer vid sittande bord.

Vårt arbete med trängselkontroller

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen fortsätter med tillsyn på café, restaurang och pub för att förhindra spridning av covid-19. Arbetet med trängselkontrollerna kommer som vanligt att föras i dialog med företagarna i kommunen. Tillsynen är prioriterad och nu läggs en planering året ut med åtgärder hur den kan utföras på ett nytt sätt för att stoppa smittspridningen.

– Vi behöver anpassa vårt sätt att arbeta ytterligare efter rådande läge, vi ställer inte in utan ställer om för att utföra dessa kontroller på ett säkert sätt. På Miljö & Hälsa tänker vi gärna nytt och välkomnar även nya sätt som vi kan samverka på i vår tillsyn. Tillsammans med företagarna hoppas vi hitta bra lösningar framåt. Vi måste alla hjälpas åt att begränsa smittspridningen av corona, säger Heléne Harryson, enhetschef Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Nya regler för att stoppa coronaviruset

Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd. Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör göra för att förebygga trängsel. Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Digital checklista vid tillsyn och uppdaterad e-tjänst

Nyligen testades en ny digital checklista vid tillsyn. Tillsynen kan nu utföras effektivare då inspektörerna inte skriver rapporter på traditionellt vis. Smidigare hantering gör att tillsynen rapporteras direkt digitalt via mobiltelefonen in i verksamhetssystemet. Verksamhetsutövarna kan också enkelt få rapporten skickad till sig. Checklistan skapades och testades i samband med införandet av nytt verksamhetssystem.

Det går också enklare för allmänheten att rapportera in iakttagelser kring trängsel på café, restaurang och pub. E-tjänsten anmälan om störningar har blivit tydligare med en kompletterade rad på vilka platser de upplever trängsel och var det är trångt. E-tjänsten finns samlat under våra övriga e-tjänster under bygga, bo och miljö. Här kan du lämna ett klagomål. 

Minska risken för smittspridning runt julbordet

Arbetet framåt handlar också om den planerade tillsynen i samband med julbord. Miljö & Hälsoskydd har i ett första skede skickat information till de verksamheter som arrangerar julbord med råd och tips om vad de kan tänka på. Tillsynen planeras när säsongen drar igång. Inspektörerna kommer nu att ta kontakt med verksamheterna igen, utifrån de ändrade föreskrifter och allmänna råd, för att minska risken för smittspridning.

Vårt arbete med tillsyn

Totalt har Miljö & Hälsoskydd sedan i våras gjort 140 kontroller på café, restaurang och pub för att kontrollera att verksamheterna följer föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att förhindra spridning av covid-19. I Kungsbacka har inga verksamheter behövt stänga.

På höstlovet, vecka 44, gjordes kontroll på två verksamheter där inspektörerna uppmärksammade brister vid observation. Observationer gjordes vid två ställen på Kungsmässans och innerstadens caféer och restauranger.

– En verksamhet behövde skylta upp bättre. På den andra verksamheten behövde de lösa köhanteringen på ett bättre sätt för att trängsel inte ska uppstå. Vi besökte också en restaurang i kommunen som det kommit in klagomål på, men det löstes med en mindre ommöblering i lokalen, säger Josefine Bäckström, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Här kan du läsa mer om vår arbete med kontrollerna

Kontakta gärna 

Heléne Harryson, enhetschef, Bygg- och Miljöförvaltningen.
Du når Heléne via Kundcentret Kungsbacka direkt,  0300-83 40 00