Är du frisör eller arbetar med fotvård?

Företag inom kroppsvård bjuds in till seminarium om lagstiftning, roller och avgifter. Syftet är att ge råd och stöd att göra rätt utifrån lagkrav på hygien och säkerhet.

Seminariet riktar sig till yrkesgrupper som arbetar inom hygieniska verksamheter som till exempel frisör, fotvård eller massör. Seminariet hålls digitalt den 1 februari av avdelningen för Miljö & Hälosskydd och riktar sig till yrkesgrupper som arbetar inom hygieniska verksamheter. 

Det finns cirka 200 verksamheter i Kungsbacka som arbetar med kroppsvård och dessa har i december fått inbjudan via brev eller e-post till seminariet. Seminariet är kostnadsfritt.

– Syftet är att ge bättre förutsättningar för verksamheterna att leva upp till de krav lagstiftningen ställer. Vi vill ge råd för att det ska bli lättare för dem att göra rätt. Det är även vårt ansvar i myndighetsutövningen att ge serviceinriktad information, säger Anders Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, avdelningen för Miljö & Hälsoskydd.

Höga krav på hygien och säkerhet  

I en hygienisk verksamhet har man direkt fysisk kontakt med kunden och därför ställs höga krav i lagstiftningen på hygien och säkerhet. Hygienisk verksamhet är ett samlingsnamn och innefattar till exempel verksamheter inom hårvård, massage, fotvård och tatuering.  

Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd håller i seminariet den 1 februari där även Region Halland och smittskyddssköterska deltar.  

Seminariet riktar sig till företag som arbetar med kroppsvårdHär kan du läsa mer om tid och anmälan.

Bygg- och miljöförvaltningen
Nås via Kundcentret Kungsbacka direkt.