Är du utbildad sjuksköterska? Se hit!

Bemanningsläget på Vård & Omsorg är ansträngt och din kompetens behövs verkligen! Har du en sjuksköterskeutbildning och vill göra en insats för de äldre och sjuka kommuninvånarna och för medarbetarna på Vård & Omsorg?

Du som är utbildad sjuksköterska behövs verkligen inom Vård & Omsorg (VO) nu. Pandemin har ställt till det för oss igen och vi behöver hjälpas åt på alla sätt för att gemensamt hantera arbetsuppgifterna och avlasta våra medarbetare inom Vård & Omsorg. Du som har en sjuksköterskeutbildning är efterlängtad inom VO.

Oavsett om du vill arbeta under en längre eller kortare period, eller bara något pass då och då är vi intresserade av att du vill jobba hos oss.

Praktisk information

Du får en introduktion av våra metodutvecklare.

Tanken är du kommer in som extrabemanning på något av våra boenden och arbetar tillsammans med en Patientansvarigsjuksköterska (PAS). Ni två jobbar tillsammans i två PAS-områden på boendet.

För att arbeta i hemsjukvården som sjuksköterska behöver man ha legitimation sjuksköterska.

Övriga eventuella behörigheter (till journal, lokaler) ombesörjes efter hand som behov uppstår. 

Särskild ersättning 18 december 2020-31 januari 2021

För att bemanna Vård och omsorgsverksamheten under Jul- och Nyårshelgerna då medarbetarna har inplanerad semester kommer Kungsbacka kommun att erbjuda extra ersättning

Följande förutsättningar gäller för den som vill arbeta extra pass inom Vård & Omsorg. Extra ersättning gäller enbart då det är aktuellt att arbeta ett helt extra pass

Ersättningsnivå:

  • Extra pass under vardag dagtid och kvällstid ger en extra ersättning med 1 000 kr/pass
  • Extra pass under vardag natt ger en extra ersättning med 1 500 kr/pass
  • Extra pass under afton/helg ger en extra ersättning med 2 000 kr/pass

Hur anmäler jag mitt intresse?

Skriv in dina uppgifter i formuläretsom du hittar här, ange eventuella extra behörigheter eller specialistutbildningar.

Chefen från Vård & Omsorg lägger ett schema för den aktuella veckan, utifrån gällande regelverk.

Har du frågor kring uppdraget?

Kontakta Helén Freyschuss
Tel. 0300-83 81 99
Mail helen.freyschuss@kungsbacka.se