Årets kulturstipendiater

Även detta mycket speciella år har nämnden för Kultur & Fritid utsett två kulturellt utövande ungdomar som får årets kulturstipendium.

På bild: Årets kulturstipendiater Sanna Holm och Kajsa Lagberg

Kulturstipendiet riktar sig till kulturellt utövande ungdomar under 26 år och ska uppmuntra till vidareutbildning och utveckling. Nämnden delar varje år ut två stipendium och stipendiesumman är 10 000 kronor vardera. 

2020 års kulturstipendiater

Sanna Holm

Motivering:

Sanna Holms foton undersöker människan. Genom att understryka detaljer i subjektets omvärld träder en större bild av människan fram.

Som åskådare av Sanna Holms verk får vi syn på oss själva, speglat ömsom i samklang och ömsom i motsatsförhållande till omvärlden. En linje, en skugga eller en ljusstrimma fastnålar människan i ett ögonblicks universum.

Kajsa Lagberg

Motivering:

Med intentionen att använda sig av en rad olika konstnärliga tekniker ämnar Kajsa Lagberg undersöka det mest personliga; sitt ursprung och den bygd som hon bär en avbruten relation till.

Hennes exempel på experimenterande med screentryck visar på psykologiska motiv och landskap vars styrka ligger i det starkt subjektivt föreslående. En känsla av ett möte mellan något frenetiskt och oroande men samtidigt försonande och stilla, det hårt skissade och det lugna amorfa.

Det känns som vi i Kajsa Lagbergs konstnärskap kommer få en chans att vandra genom ett minnets landskap på hennes alldeles egna utstakade stig, en inbjudande snårig och mystisk sådan.

 

Kontakta gärna

Erik Norinder
Utvecklingsledare Kultur & Fritid
0300-83 48 83
erik.norinder@kungsbacka.se