Avlopp i brevlådan

Hjälp oss att hålla vattnet rent. Det är budskapet i en folder som finns med i din VA/renhållnings-faktura den här månaden.

Det är väldigt enkelt: bara kiss, bajs och toapapper i toan. Läs foldern här.

Toan ingen papperskorg

Varje år får vi in ungefär 100 ton skräp till våra reningsverk i Kungsbacka, skräp som vi måste gallra ut och köra till förbränning med andra sopor. Mycket av skräpet orsakar även proppar i pumpar och ledningar, ibland med utsläpp av orenat avloppsvatten som följd.

Allt detta bara för att många använder toaletten som papperskorg. Våtservetter, tops, bomull, hushållspapper, snus, fimpar och annat skräp ska inte i toaletten.

Kontakta gärna

Maurice Bourne
Enhetschef Avloppsrening
0300-83 47 02
maurice.bourne@kungsbacka.se