Daglig verksamhet stänger torsdagen 10 december

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har beslutat att stänga kommunens dagliga verksamheter från och med torsdagen 10 december. Daglig verksamhet kommer vara stängd över julhelgerna fram till 10 januari 2021. Orsaken till stängningen är att begränsa smitta.

Under hösten har förvaltningen kontinuerligt följt upp sjukfrånvaron inom daglig verksamhet och den har varit låg, både bland medarbetare och deltagare. De senaste dagarna har vi sett en snabb utveckling där flera personer inom daglig verksamhet uppvisat symtom. Ett fåtal av dessa har bekräftats smittade med covid-19.

Uppföljning under julen

För att begränsa smittan stängs nu kommunens dagliga verksamheter över julhelgerna. Under tiden kommer förvaltningen att följa upp smittläget och göra en bedömning om man kan återgå till ordinarie daglig verksamhet igen eller om daglig verksamhet ska flyttas ut till kommunens bostäder med särskild service. 

Beslutet att stänga ned daglig verksamhet stöds av Vårdhygien Halland.

Fortsatta åtgärder för minskad smittspridning

Vi fortsätter att följa smittspridningen i kommunen och nationella myndigheters riktlinjer för att minska smittspridningen. Våra medarbetare fortsätter att arbeta enligt våra rutiner och riktlinjer om att följa basala hygienrutiner, användning av skyddsmaterial och att stanna hemma vid symtom.

Information om stängningen har skickats ut till berörda brukare, anhöriga och medarbetare.

Kontakta gärna