E-tjänster för serveringstillstånd stängs den 13 december

Under hösten byter Miljö & Hälsoskydd verksamhetssystem för hantering av våra tillsynsobjekt. I samband med systembytet behöver vi dessutom arbeta om våra e-tjänster för serveringstillstånd, vilket kommer att påverka dig som vill använda dessa.

De e-tjänster som finns på kungsbacka.se där serveringsställen exempelvis kan anmäla serveringsansvarig personal, anmäla provsmakning eller andra ändringar i verksamheten, kommer att stängas den 13 december.

Ni som använder er av våra nuvarande e-tjänster kommer inte kunna fortsätta göra detta efter den 13 december. Arbetet med att ta fram nya e-tjänster och koppla dessa till vårt nya verksamhetssystem pågår, men vi kommer ha en lucka där vi inte kan erbjuda några e-tjänster under en tid.

Blanketter ersätter e-tjänster under en period

Under den här övergångsperioden behöver ni istället använda de blanketter som finns på vår hemsida. Dessa blanketter hittar du här.

Kontakta gärna

Kundcentret Kungsbacka direkt 

Kontakta gärna