Förlängt lokalt besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om att förlänga det tillfälliga besöksförbudet som gäller mellan den 3-12 december på samtliga vård- och omsorgsboende i Kungsbacka kommun. Det förlängda besöksförbudet gäller mellan den 13- 22 december. 

Kungsbacka kommun har sedan den 3 december ett lokalt tillfälligt besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden som ursprungligen gällde fram till och med den 12 december. Men nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att förlänga det tillfälliga besöksförbudet fram till och med den 22 december. Beslutet om besöksförbud har tagits av Folkhälsomyndigheten efter att kommunen begärt det.

Stor samhällsspridning

Det finns fortfarande en hög samhällspridning av covid-19 i Kungsbacka kommun och det gör att risken ökar för att det kommer in smitta även inom våra verksamheter. Förlängningen görs eftersom förvaltningen för Vård & Omsorg fortfarande anser att det även fortsättningsvis behövs ett skarpt skydd för att skydda som bor på våra vård- och omsorgsboende. Men det handlar också om att hantera den ökade arbetsbelastning som våra verksamheter befinner sig i just nu. 

- Vi är väl medvetna om att detta är ett jobbigt besked för många men just nu måste vi göra allt för att minska risken för smittspridning, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef för vård- och omsorgsboendena i kommunal regi samt hemsjukvården rehabilitering och fortsätter:

-  Besöksförbudet gäller fram till och med den 22 december och vi vet att många undrar vad som gäller därefter under jul och nyår. Vi kommer att komma med besked hur vi hanterar det under nästa vecka, säger Helene Ljungqvist.

Undantag från besöksförbudet

Under tiden det är besöksförbud finns det undantag och ett av dem är besök av make/maka till en boende. Hur dessa besök ska genomföras tas i dialog med ansvarig chef på boendet.

Aktuell lägesbild

Fredagen den 11 december fanns det tio personer med konstaterad smitta på ett boende samt på covid-korttidsenheten.

Kontakta gärna

Helene Ljungqvist, verksamhetschef vård- och omsorgsboende samt hemsjukvården rehabilitering
helene.ljungqvist@kungsbacka.se
0300-83 81 92