Förvaltningens utredning om Ulrika Landergrens pension är klar

Ulrika Landergren (L), kommunalråd, har ansökt om visstidspension enligt bestämmelser om pension och inkomstgaranti (PBF), från och med januari 2021. Kommunstyrelsens förvaltning har utrett ärendet. Imorgon, tisdag 8 december, lämnar förvaltningen över ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

– Förvaltningen är klar med sin utredning och kvar är nu att fatta det formella beslutet. Det är kommunstyrelsen som är vår pensionsmyndighet i Kungsbacka och därför den instans som hanterar ärendet även denna gång. Troligtvis blir det den 15 december, förklarar kommundirektör Malin Aronsson.

Kommunalråd Ulrika Landergren (L) har valt att lämna sin post som kommunalråd i Kungsbacka kommun från och med 31 december 2020. Efter att ha lämnat in en ansökan om visstidspension har kommunstyrelsens förvaltning utrett hennes rätt till visstidspension och till vilket belopp.

– Den här gången var det en mycket enklare process och vi är glada över att ha kunnat hantera ärendet relativt snabbt, säger HR-chef Jesper Edlind.

Utredningen visar att Ulrika Landergren från och med 1 januari 2021 har rätt till en visstidspension på maximalt 48 917 kr/mån fram till 65 år ålder – en summa som justeras ner i det fall hon rapporterar in andra inkomster, så kallad inkomstsamordning. De beräkningar som har gjorts har Kungsbacka kommun beställt av KPA pension.

Rätt till visstidspension

Enligt utredningen uppfyller Ulrika Landergren villkoren i avtalet då hon haft uppdrag sedan 2007. Från och med 2009-10-01 har uppdragen sammantaget motsvarat 40 % eller mer av heltid och hon har inte fyllt 65 år.

För förtroendevalda i Kungsbacka kommun har det funnits olika avtal för pension och andra ersättningar, som bygger på så kallade normavtal från SKR. Vilket avtal som gäller för respektive förtroendevald beror på när denne påbörjade sina politiska uppdrag och i vilken omfattning. Avtalen, som kommunfullmäktige beslutar om, gäller de förtroendevalda som uppfyller kraven för ersättning.

Allt som allt finns det fyra generationer av avtal för förtroendevalda i Kungsbacka. Det senaste avtalssystemet infördes inför mandatperioden 2015. Då ströks möjlighet till visstidspension och istället omfattar det ett omställningsstöd i tre år.

För mer information, kontakta gärna:

Malin Aronsson, kommundirektör
0300-83 42 32
malin.aronsson@kungsbacka.se

Jesper Edlind, HR-chef
0300-83 42 34
jesper.edlind@kungsbacka.se

Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande
0300-83 42 74
lisa.andersson@kungsbacka.se