Idrottsanläggningar och bibliotek stänger

Med anledning av besked från regeringen under fredag eftermiddag stänger vi alla idrottsanläggningar och bibliotek.

Sidan uppdaterades senast: 30 december

Idrottsanläggningar stänger från söndag

Vi stänger alla kommunala idrottsanläggningar från och med söndagen 20 december. I dessa ingår även utomhusanläggningar där det normalt sett bedrivs organiserad träning, det vill säga fotbollsplaner och friidrottsarena. Utomhusverksamhet i skog och mark regleras inte från kommunens sida. Där gäller allmänna föreskrifter om allas ansvar för att begränsa smitta.  

Undantag är elitverksamhet och Riksidrottsförbundet har en definition av vad som räknas som elitverksamhet.

Detta besked gäller enligt regeringen till och med 24 januari.

Utomhusanläggningar förblir stängda i Kungsbacka

Folkhälsomyndigheten har 22 december förtydligat att det, inom ramen för rådande rekommendationer, kan vara möjligt att bedriva utomhusidrott under förutsättning att detta sker på ett sätt som är förenligt med gällande rekommendationer och riktlinjer. I samma förtydliganden betonas att respektive kommun måste göra bedömningen utifrån de lokala förutsättningarna. 

Kungsbacka kommun har, i likhet med övriga Hallandskommuner, fattat beslutet att utomhusanläggningarna för idrott ska förbli stängda. Anledningen till beslutet är den rådande smittspridningen, där läget inte har förbättrats i Halland. Dessutom vill kommunerna nyttja julledigheter till att bryta smittkedjor i så stor omfattning som möjligt.

Bibliotek stänger från måndag 21 december

Vi stänger kommunens alla bibliotek helt från måndag 21 december enligt regeringens besked den 18 december. 

Vi har noterat Folkhälsomyndighetens justering och planerar nu för att kunna erbjuda viss biblioteksservice. Vi återkommer om när och vilken service detta innebär. Läs mer på bibliotekens webbplats.

Hur påverkas övriga verksamheter i kommunen?

Här kan du läsa mer om förändringar och stängningar i samtliga av kommunens kultur- och fritidsverksamheter

Här hittar du mer information om hur kommunens verksamheter påverkas.

Kontakta gärna