Kungsbacka kommuns gymnasieskolor övergår helt till distansundervisning

Kungsbacka kommun följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer kring det nya coronaviruset covid-19. Gymnasieskolorna kommer därför att övergå till heltid distansundervisning.

Det innebär att i stort sett alla elever på Aranäsgymnasiet, Beda Hallbergs gymnasium och Elof Lindälvs gymnasium kommer att studera på distans från och med måndag 7 december till och med 24 januari 2021. 

  • Distansundervisningen gäller inte gymnasiesärskolan.
  • Det finns fortfarande möjlighet att göra en del fysiska moment på plats i skolan.
  • De elever som har behov av särskilt stöd har fortfarande möjlighet att få undervisning på plats.
  • Arbetsplatsförlagt lärande fortsätter utifall arbetsgivaren fortfarande tar emot eleverna.
  • Introduktionsprogrammen fortsätter med undervisning på plats.

Väl förberedda för distansundervisning

Gymnasieskolorna har både utrustning och kompetens att klara av denna period på ett bra sätt precis som vi gjorde under vårterminen. De allra flesta elever ska studera på distans, men måste också vara beredda på att behöva komma till skolan för vissa moment.

Det blir nu väldigt viktigt med det egna ansvaret som elev och att relationer och kommunikation mellan lärare och elever fortgår i våra digitala kanaler. Alla måste förstå att detta inte är ett lov utan en period av undervisning på distans.

Möjlighet att hämta lunch

Det finns möjlighet för elever som studerar på distans att hämta lunch på en skola i sitt närområde. Mer information finns på Vklass.

 

Kontakta rektor eller mentor om du har du frågor om hur distansundervisningen är planerad.

För andra frågor om vår verksamhet i rådande läge, kontakta

Förvaltningschef, Cynthia Runefjärd
cynthia.runefjard@kungsbacka.se
Ange telefonnummer om du vill bli uppringd