Löftagårdens vård- och omsorgsboende ska drivas i privat regi

Löftagårdens vård- och omsorgsboende i Frillesås ska drivas av ett privat bolag i framtiden. Det har nämnden för Vård & Omsorg beslutat.

Det är politikerna i nämnden för Vård & Omsorg som har tagit beslut om att Löftagårdens vård- och omsorgsboende ska konkurrensutsättas. Det innebär att driften av boendet kommer att upphandlas och att ett privat bolag, på uppdrag av kommunen, kommer att ansvara för driften.

Idag drivs fyra av kommunens totalt elva vård- och omsorgsboenden på entreprenad i privat regi. Det är vård- och omsorgsboendena Vickan, Kolla, Ekhaga och Blåvingevägen.

Varför ska boendet drivas av ett privat bolag?

Kommunen samtliga nämnder tar fram konkurrensutsättningsplaner, som enkelt uttryckt, är styrdokument som reglerar hur nämndernas verksamheter ska konkurrensutsättas. Vård & Omsorgs konkurrensutsättningsplan löper ut vid årsskiftet 2020 och förvaltningen har under året arbetat fram ett nytt förslag på konkurrensutsättningsplan till nämnden.

Varför valdes Löftagården ut?

Förslaget att det är Löftagården som ska drivas i privat regi grundar sig på den geografiska placeringen samt att det är en äldre fastighet. Det finns inget boende i de södra kommundelarna som drivs på entreprenad och då finns det Måhaga vård- och omsorgsboende, Åsa vård- och omsorgsboende och Löftagårdens vård- och omsorgsboende att välja mellan. Beslutet grundar sig också på ekonomi. Löftagårdens vård- och omsorgsboende är det boende, jämfört med Måhaga och Åsa, som haft störst underskott i förhållande till sin budget under de senaste tre åren.

Vad händer med boende och medarbetare?

Alla som bor på Löftagården kommer att bo kvar i sina lägenheter, även när ett privat bolag tar över driften. Alla som arbetar på boendet kommer också att erbjudas att fortsätta arbeta på boendet när det privata bolaget tar över.

Hur ser tidsplanen ut?

Driften av Löftagården kommer att konkurrensutsättas under 2021. Då får privata företag lägga anbud och den som vinner upphandlingen kommer att få driva boendet. Verksamhetsövergången beräknas ske under halvårsskiftet 2022.