Lokalt besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboende

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om ett tillfälligt besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboende i Kungsbacka kommun. Förbudet gäller mellan den  3 – 12 december och kan komma att förlängas. 

För att aktivt motverka fortsatt smittspridning inom verksamheterna begärde Kungsbacka kommun ett akut besöksförbud. Man anser att en hög smittspridning i kombination med en rörlighet i samhället kan innebära att smitta kommer in i verksamheten.

Beslutet är taget för att man ska få ett skarpare skydd för de som bor på vård- och omsorgsboende men även för att hantera den ökade arbetsbelastningen som våra verksamheter befinner sig i just nu. Alla som har anhöriga på ett boende kommer att bli informerade.

Under tiden det är besöksförbud ska Folkhälsomyndigheten arbeta fram en process för hur förbuden ska beslutas efter den 12 december.

Undantag

Under tiden det är besöksförbud finns det undantag och ett av dem är besök av make/maka till en boende. Hur dessa besök ska genomföras tas i dialog med ansvarig chef på boendet.

Användning av korttidsplatser

I samband med en ökad smittspridningen har kommunen tagit beslutet att öppna ett covid-korttidsenhet som en åtgärd. Det blir en särskild enhet på korttidsenheten Smedjan och de personer som kan få vård och omsorg där är smittade personer som antingen kommer direkt från sjukhus, har hemtjänst eller personer som bor på ett vård- och omsorgsboende.

Åtgärden görs för att avlasta verksamheter som har många smittade men också för att skapa ett lugn i arbetsgrupperna.

Kontakta gärna