Marel_pixabay Foto: Mattias Sköld, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Ljusfenomen är mareld

Under vecka 49 fick Miljö & Hälsoskydd in en observation i Onsala om missfärgat havsvatten, ett orangefärgat stråk, och eventuell misstanke om utsläpp. Men det är inte något utsläpp utan plankton som kan ge ljusfenomen.

När Miljö & Hälsoskydd åkte ut på plats kunde de snabbt konstatera att det rörde sig om ett naturligt förekommande, det vill säga planktonansamlingar som kan ge ljusfenomenet som kallas mareld.

Ett antal olika planktonarter kan ge upphov till sådana ljusfenomen (bioluminiscens) men i detta fall rör det sig mycket troligen om arten Noctiluca scintillans. Denna art återfinns även i prover tagna utanför Onsalafjorden av SMHI i början av december.

Liknande observationer har även kommit in från Åsa och trakterna kring Varberg. Arten är inte känd som giftig, men kan liksom flera andra arter vara skadlig för fisk vid massförekomst. 

Läs mer om mareld på SMHI

Foto på mareld i dagsljus: Mattias Sköld, Sveriges Lantbruksuniversitet.

 

Avdelningen Miljö & Hälsoskydd