Mot en mer kemikaliesmart vardag

I Kungsbacka arbetar vi aktivt för att bli mer kemikaliesmarta. Sedan förra året har vi vår egen kemikaliecoach, Sandra Einhaus. Sandra har jobbat i många år inom Kungsbacka kommun och varit en av de drivande med att införa ett nytt system som gör att vi kan hålla ordning på våra kemikalier i kommunens verksamheter.

Hur såg det ut när du växte upp? Lekte ni med Barbies och My Little Ponys på förskolan? När ni städade använde ni kanske ett frätande medel? Dessa exempel innehåller kemikalier som kan vara farliga för människan eller miljön och som tidigare även har använts inom kommunens verksamheter. 

Ont i huvudet 

Sedan 80-90-talet och framåt har kunskapen om kemikalier ökat avsevärt. Nya rön har gjort det möjligt att sortera och rensa bort produkter och leksaker som påverkar hälsa och miljö negativt. 

–  När jag jobbade som lokalvårdare inom förskolan på 90-talet utförde vi golvvård där vi bonade golven och använde polish och polishborttagningsmedel. Vi fick ont i huvudena av de starka medlen vi använde och var tvungna att öppna fönstren. Som tur var gjorde vi det under stängningsveckor, när barnen inte var där, säger Sandra Einhaus, kemikaliecoach på Kungsbacka kommun. 

Mycket som har hänt 

Huvudvärken kom från lösningsmedel och parfymer.  

–  Numer har vi miljövänligt parfymfritt vax och rengöringsmedel i den dagliga städningen inom kommunens verksamheter. Det är stor skillnad jämfört med hur det var på 90-talet, säger Sandra Einhaus. 

Nytt system ger koll 

I dag arbetar Sandra som kemikaliecoach i ett projekt som har gått ut på att införa ett nytt system i kommunen där alla kemiska produkter som används registreras.  

–  Syftet med systemet är att få en överblick över vad vi använder i dag. Verksamheterna ska enkelt få reda på mer om sina produkter, hur skadliga de är och vad man behöver göra för att hantera dem på ett säkert sätt, säger Sandra Einhaus. 

800 produkter gallrades 

Trots att vi har kommit långt sedan 80-90 talet har vi fortfarande en bit kvar att gå innan vi är helt kemikaliesmarta i kommunen. Innan det nya systemet infördes under hösten gjordes först inventeringar ute i kommunens verksamheter. 

 Vi hade över 2 000 produkter därute. I dag har vi ungefär 1 200 stycken . Många produkter har gallrats bort eftersom de var farliga för miljön eller människan, säger Sandra Einhaus. 

Glasduk istället för fönsterputs 

Exempel på produkter som nu har gallrats bort är cancerframkallande lim och diskmedel som är farligt för vattenlevande organismer.  

 Vi har kommit långt! Vi har bytt en hel del kemikalier och kemiska produkter till ett bättre alternativ eller en annan metod, exempelvis glasduk istället för fönsterputsmedel, eller Svinto istället för skurkräm för att minska kemikalieanvändningen, säger Sandra Einhaus och fortsätter: 

 Vi har också valt bort en del produkter som har samma användningsområde för att fokusera på det bästa alternativet ur miljö- och hälsosynpunkt.  

En bit kvar 

Nu gäller det att fortsätta arbeta med att höja kunskapen inom kommunens verksamheter.  

  Vi har fortfarande en bit kvar, men att bli ännu mer kemikaliesmarta är något som vi kommer fortsätta arbeta aktivt med, säger Sandra Einhaus. 

*En kemisk produkt kan vara alltifrån ett lösningsmedel till handdiskmedel eller lim.  

Det här är första artikeln i en miniserie om kommunens kemikaliarbete. Nästa gång kan ni läsa mer om kommunens kemikalieplan. 

Tips för en mer kemikaliesmart vardag! 

 

Kika på de kemiska produkter ni har hemma. Den här symbolen betyder tillexempel att produkten kan vara giftig för vattenlevande organismer. Finns det någon annan produkt ni kan byta ut till som är miljömärkt utan den här typen av farosymbol? 

Kontakta gärna