Väldigt få verksamheter i Kungsbacka har julbord, de flesta har i år valt att ha jultallrikar eller julinspirerade menyer vid sittande bord.

Elva julbordstillsyner utan anmärkning

I december påbörjades den planerade tillsynen på serveringsställen som erbjuder julbord eller jultallrik. Syftet är att minska smittspridningen av coronaviruset. Elva ställen i Kungsbacka har kontrollerats utan anmärkning.

Under förra veckan rapporterade invånare in två klagomål på restauranger, men dessa var inte kopplade till julbord, utan rörde annan verksamhet.

–Vi gör tillsyn på julborden under december månad fram till jul. Väldigt få verksamheter har julbord, de flesta har i år valt att ha jultallrikar eller julinspirerade menyer vid sittande bord. Vi har gjort förebyggande inspektioner och då tittat på möblering och deras planer inför julmiddagarna. Inga ställen har fått anmärkning efter tillsynen, säger Josefine Bäckström, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Bygg- och miljöförvaltningen.

De inspektörer på avdelningen för Miljö & Hälsoskydd som arbetar med tillsyn, utifrån lagen om att tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen följs, har i dagsläget gjort tillsyn på elva ställen som serverar julbord eller jultallrik. Två ställen har också blivit uppringda. Ett tillsynsbesök tar cirka 30 minuter att genomföra efter en färdig checklista.Under tillsyn på julbord kontrolleras:

  • Att det är möblerat på ett sätt så att trängsel inte ska behöva uppstå i lokalen
  • Att gästerna ska kunna hålla minst 1 meter till andra sällskap
  • Att det finns skyltar som påminner om att hålla avstånd
  • Att större sällskap delas upp på max 8 personer vid varje bord
  • Att bra hygienrutiner finns.

Resultat av kontroller – 10 kontroller på två veckor

Under vecka 48 och 49 gjordes totalt 10 kontroller på serveringsställen. Under förra veckan kom det också in två klagomål. Båda klagomålen kom från gäster som upplevt att det var trångt mellan borden under deras besök. Dessa klagomål kommer inspektörerna att följa upp. I dagsläget har över 265 kontroller gjorts på serveringsställen i Kungsbacka sedan april. Dessa har utförts av avdelningen för Miljö & Hälsoskydd som är tillsynsmyndighet.

Om tillsyn på gym i Kungsbacka

På gym och idrottsanläggningar gäller de generella allmänna råden. Det finns ingen myndighet som kontrollerar att dessa råd följs då ansvaret ligger på verksamheterna själva och på besökarna.

– Vi gör tillsyn på gym och idrottsanläggningar enligt miljöbalken och har inte möjlighet att ställa krav på trängsel i dessa lokaler som vi gör på restaurang, café och pub, som går under en annan lagstiftning. Gym och idrottsanläggningar ska bland annat ha rutiner för hygien, städning och rengöring. Vi upplever att samtliga har bra hygienrutiner i sina lokaler och att de gjort åtgärder för att minska antalet personer på passen. Det är i slutändan allas ansvar att hindra spridningen av covid-19, säger Heléne Harryson, enhetschef Miljö & Hälsoskydd, Bygg- och miljöförvaltningen.

Fortsatta smittskyddsåtgärder på restauranger och barer

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den som driver ett serveringsställe, som till exempel en restaurang eller bar, har ansvar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset.

Eftersom spridningen av coronaviruset fortsätter ska lagens giltighetstid förlängas till den 31 maj 2021. Lagen ska fortsätta att gälla för vissa ärenden eller mål i domstol trots att den har upphört den 31 maj, om ärendet eller målet har inletts dessförinnan. Läs mer här om beslutet på Sveriges riksdag

Läs mer om vårt arbete med trängselkontroller 

Kontakta 

Heléne Harryson
Enhetschef Miljö & Hälsoskyddsavdelningen
helene.harryson@kungsbacka.se, telefon via Kundcentret Kungsbacka direkt.

Kontakta gärna